Author: Małgorzata Kuczma

Bądź szczery przed Bogiem

Autor: o. Marek Blaza SJ Czy codzienna modlitwa MUSI być porywająca? Wybrać modlitwę spontaniczną, czy litanię lub różaniec? Modlić się w ciszy czy w zgiełku miasta? O najlepszych praktykach duchowych opowiada o. Marek Blaza...

Znaczenie Zmartwychwstania dla wierzących

Powstanie Jezusa z martwych bywa używane jako apologetyczny argument za prawdziwością naszej wiary, ale już w przepowiadaniu Słowa rzadko wyjaśnia się znaczenie Zmartwychwstania dla samych wierzących. Próby wniknięcia w istotę tej podstawowej prawdy wiary...