Category: Aktualności

Przerost struktur nad duchem

Przerost struktur nad duchem

W niemieckim katolicyzmie istnieje przerost struktur nad duchem. Jedynym prawdziwym kryzysem Kościoła w świecie zachodnim jest kryzys wiary. Bez rzeczywistej odnowy wiary, wszystkie reformy strukturalne będą nieskuteczne – powiedział Benedykt XVI podczas spotkania z...

Abp Michalik: chrześcijanie w walce z szatanem

Abp Michalik: chrześcijanie w walce z szatanem

Według przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity przemyskiego, abp Józefa Michalika, chrześcijanie są „włączeni w wielką sprawę zmagań o Królestwo Boże”, w walkę „z szatanem, z mocami ciemności, z potęgami zła”.

„Kościół jest najpiękniejszym darem Bożym”

„Kościół jest najpiękniejszym darem Bożym”

Z udziałem 70 tys. wiernych rozpoczęła się pod przewodnictwem Benedykta XVI Msza św. na berlińskim Stadionie Olimpijskim. Wśród wiernych jest ponad 2 tys. Polaków. Arcybiskup Berlina nazwał wizytę Papieża wydarzeniem tysiąclecia.

Trzy prawa nowej ewangelizacji

Trzy prawa nowej ewangelizacji

Trzy prawa nowej ewangelizacji, przedstawione w 2000 r. przez kard. Josepha Ratzingera przypomina na łamach „L’Osservatore Romano” przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko. Ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary zawarł je w konferencji...

Czy to naprawdę „spoczynek w Duchu”?

Czy to naprawdę „spoczynek w Duchu”?

Choć Kościół bardzo wyraźnie powiedział, że zjawisko to należy nazywać „spoczynkiem” lub „upadkiem”, to jednak wiele grup Odnowy w Duchu Świętym nie zrezygnowało z drugiej części nazwy tego zjawiska i wciąż bezkrytycznie mówi o...

Nowy numer Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym

Nowy numer Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym

Bylejakość i nijakość nie przystoją członkom Kościoła Chrystusowego! Nie mogą być też cechą, jaka charakteryzuje tych, którzy identyfikują się z Odnową w Duchu Świętym! Mamy być światłem, które nie chce być schowane pod korcem...