Category: Informacje

Wielkie jest Boże miłosierdzie

O miłosierdziu Bożym świadczy każda stronica Pisma Świętego. Prawie we wszystkich psalmach pojawia się, a często dominuje wątek o wielkiej łaskawości Boga, który szuka i zbawia człowieka.   Łaska Boża jest wieczna (por. Ps...

Mocni w Duchu w Przeworsku

Program rekolekcji:    Niedziela 22.11.   EUCHARYSTIA:   7.00, 8.30, 10.00,  16.00, 18.00 – o. Remigiusz z Zespołem Mocni w Duchu   11.30 – Eucharystii przewodniczy Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski   19:00 – Koncert...

Za nami V Forum Charyzmatyczne…

Za nami V Podkarpackie Forum Charyzmatyczne, które przeżywaliśmy w dniach 7-8 listopada 2015r. Pozostają w nas jeszcze żywe obrazy, słowa, uczucia, które nam towarzyszyły.  Pełni wdzięczności chcemy powiedzieć:  DZIĘKUJEMY -najpierw Panu Bogu za to,...