Łańcut – Michael

Wspólnota Odnowy w Duchu Swietym

przy parafii Św. Michała Archanioła

w Łańcucie

 

Początek nawszej wspólnoty sięga rekolekcji Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, jakie przeżyliśmy jesienią 2013 r. Czas ten służył pogłębieniu życia modlitwy, zwłaszcza Pismem Świętym. W ćwiczeniach rekolekcyjnych uczestniczyło ok. 190 osób. Na ostatnim spotkaniu (15 listopada 2013r.) rekolektanci składali świadectwa doświadczenia Pana Boga. Te wypowiedzi pokazały, jak ogromnej łaski i przemiany dokonał Chrystus u większości z tych osób. W wielu przypadkach owa metanoia dotknęła również rodziny, bliskich i innych.

Po tym wydarzeniu docierały sygnały z prośbą o utworzenie w parafii św. Michała Archanioła wspólnoty o tym rysie duchowości. Wiele osób modliło się w tej intencji, pytając Boga, czy jest to Jego wolą. Po czasie namysłu zaplanowano pierwsze spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Odbyło sie ono w poniedziałek, 25 listopada 2013r. Większość chętnych, stanowili uczestnicy Seminarium. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Aktualnie wspólnota liczy 75 członków.

Wspólnota jest otwarta na nowych członków, którzy mogą w każdym czasie do niej wstąpić. Jedynym wymogiem jest pragnienie poznawania Chrystusa i życia Ewangelią. Grupa gromadzi sie systematycznie w każdy poniedziałek, rozpoczynając od uczestnictwa w Mszy św. o godz. 18.00.
 

Msze święte połączone z uwielbieniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w parafii Świętego Michała Archanioła w Łańcucie, mają tak długą tradycję, jak długo funkcjonuje tu grupa Odnowy w Duchu Świętym. Jednak dopiero od trzeciego poniedziałku czerwca 2015 roku odprawiane są w tej parafii Msze Święte wotywne o Duchu Świętym. Inspiracją tego dzieła stał się przekaz apostołki Ducha Świętego – Małej Arabki  – kwiatu Ziemi Świętej; „maleńkiego nic”, jak lubiła siebie określać.

Ze słów Jezusa, skierowanych do tej mistyczki bł. Miriam (Marii) od Jezusa Ukrzyżowanego, dowiadujemy się:

„Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeżeli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, lecz w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką Mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych, obudzi tych, którzy śpią.”

Jeśli chcemy uzyskać pokój serca, powinniśmy zatem sięgać po samo Światło – zwrócić się w gorącym pragnieniu do Ducha Świętego. Można to uczynić nie wprowadzając żadnych nowych formuł, czy wymagań, lecz uczcić Trzecią Osobę Boską poprzez znaną w całym Kościele wotywę o Duchu Świętym, a zatem przez proste pogłębienie liturgii.

Dlatego dzielimy się naszą radością,  zachęcamy i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wieczorach pełnych mocy Ducha Świętego w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Łańcucie.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!

Lider wspólnoty: Aneta Bardian

Opiekun duchowy: Ks. Marek Kapłon

Strona internetowa: http://uwielbienie.net/