Category: Dokumenty Kościoła

Prostota i jasność

Kaznodzieja rezygnujący z wielkiej teologii prędzej czy później stanie się – może nawet błyskotliwym – ale tylko ideologiem, moralizatorem a nawet politykierem.     „Troska o sposoby przepowiadania stanowi również postawę głęboko duchową. Oznacza...

Benedykt XVI: Porta Fidei

Benedykt XVI: Porta Fidei

BENEDYKT XVI LIST APOSTOLSKIW FORMIE «MOTU PROPRIO» PORTA FIDEI OGŁASZAJĄCY ROK WIARY 1. «Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają...