Category: Aktualności

Chore ambicje ludzi wiary

Czytając Ewangelie, widzimy, że Pan Jezus przez całe trzy lata zmagał się z dwoma problemami apostołów. Pierwszym z nich był lęk, w którym przejawiało się ich niedowiarstwo i brak wiary, dlatego Jezus ponawiał pytanie:...

Jak odróżnić wolę Boga od własnej woli?

Jak w konkretnych sytuacjach rozpoznawać wolę Jezusa Chrystusa, a poprzez nią wolę Boga? Aby czynić wolę Bożą, muszę mieć czystą intencję i całkowicie skierować się na Boga   Duchowość posłannictwa zakłada, że osoba faktycznie...