Category: Aktualności

Czym jest uwielbienie Boga?

Dlaczego powinniśmy wielbić Boga? Co na ten temat mówi Biblia? Jakie znaczenie ma ono dla naszej modlitwy i życia jako chrześcijanie? Odpowiada Karol Sobczyk ze wspólnoty Głos na Pustyni.  Karol Sobczyk / DEON.pl

Chcesz mieć życie nie z tego świata?

Nie wystarczy, że na aucie zawiesisz rybkę, a na szyi krzyżyk. Nie musisz obwijać ręki różańcem, a w autobusie ostentacyjnie czytać Pisma Świętego. Co jest od tego ważniejsze?   Wśród owoców zamieszkiwania Ducha Świętego...

Bóg poza czasem – o wiecznie trwającym TERAZ

Niektórzy ludzie wyróżniają dwa rodzaje czasu. Możemy mówić o czasie odmierzanym zegarkiem, czyli o pewnej rozciągłości między dziś a jutro, między dziś a wczoraj, albo o trwaniu jakiegoś stanu w tej rozciągłości. Istnieje jednak...

Modlić się jak Jezus

Poznanie, w jaki sposób Duch modlił się w Mojżeszu, w Psalmach, w Jeremiaszu i w Hiobie, jest niewątpliwie rzeczą ważną, ale jeszcze ważniejsze wydaje się poznanie, jak modlił się On w Jezusie, bo to...

Nakładanie rąk

Czy świeccy mogą nakładać ręce na chorych? W biblijnej tradycji ten gest ma szeroką gamę znaczeń – od błogosławienia dzieci, przez upraszanie uzdrowienia, do posłania na misję. Ale czy na pewno przez błogosławieństwo świeckich...

Serce, które gotowe jest na cierpienie

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (1J 4, 10) Serce bezgranicznie miłujące Bóg zwraca...

3 rzeczy, które przeszkadzają nam spotkać Jezusa

Do zaangażowania się w rozwój innej ludzkości nie czekając na oklaski, ale poszukując dobra dla niego samego, ciesząc się, że zachowała czyste serce i pokojowo walczy o uczciwość i sprawiedliwość zachęcił młodych Franciszek podczas...