Przeworsk – Chrystus Król

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (tym, którzy są jak dzieci). Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

(Łk 10, 21 – tj. z Liturgii Słowa 29 listopada – zakończenie Seminarium)

Wspólnota przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku zrodziła się z pragnienia kontynuowania modlitwy i formacji podjętych w czasie Seminarium Życia w Duchu Świętym, które odbywało się od września do listopada 2011 r.

Samo Seminarium było owocem pragnień ks. proboszcza parafii Jana Miazgi, który widział w tej formie rekolekcji sposób na pogłębienie własnego życia duchowego i tych parafian, którzy nie odnaleźli się w innych wspólnotach formacyjnych już działających przy parafii. Niebagatelną rolę odegrały rekolekcje wielkopostne 2011 roku głoszone przez ks. Prałata Mariana Rajchla, który zmotywował ks. Proboszcza do podjęcia konkretnych działań zmierzających do utworzenia Wspólnoty w nurcie odnowy charyzmatycznej.

Ksiądz Proboszcz (wsparty radą i pomocą m.in. Kazimierza Dziedzica, który pragnienie powstania Wspólnoty Odnowy przy parafii nosił w sercu i przedstawiał Bogu na modlitwie już od kilku lat) podjął decyzję o zorganizowaniu Seminarium. O jego poprowadzenie poprosił ks. Mariusza Mika – krajowego koordynatora Odnowy w Duchu Świętym.

„I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem”

(Zach 8, 8 – tj. z Liturgii Słowa 27 września 2011r. – rozpoczęcie Seminarium)

27 września 2011 r. odbyło się I spotkanie w ramach Seminarium, w którym uczestniczyło odtąd regularnie ok. 150 osób – także spoza parafii i Przeworska. Rekolekcje mogły odbyć się w pełnym wymiarze dzięki ofiarnej posłudze animatorów ze Wspólnoty Matki Miłosierdzia z Jarosławia, ks. Stanisława Mazura, s. Doroty, Doroty Filip ze Wspólnoty Miłości Krzyża z Sanoka, oraz animatorów zaangażowanych na co dzień w inne grupy formacyjne działające przy naszej parafii (Oazy Rodzin i Wspólnoty Krwi Chrystusa). Posługę modlitwy wstawienniczej podjęły ponadto wspólnoty wraz ze swoimi duchowymi opiekunami z Rzeszowa, Lubaczowa, Jarosławia, Sanoka i Pruchnika (Bóg Wam Wszystkim zapłać raz jeszcze!

Rekolekcje zwieńczyły uroczysta Eucharystia i spotkanie formacyjne, którego kluczowym elementem było świadectwo Bożego działania w życiu ks. Mariusza. Świadectwo to zawierało także zachętę do kontynuowania podjętej drogi Życia w Duchu Świętym.

Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą…

(Iz 40, 10 – tj. z Liturgii Słowa 6.12.2011 r.)

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem…

(Ps 96 – tj.  z Liturgii Słowa 6.12.2011r.)

Pierwsze spotkanie rodzącej się Wspólnoty odbyło się już w kolejnym tygodniu, na progu Adwentu, w czasie Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP, we wspomnienie św. Mikołaja biskupa – 6 grudnia 2011r.

Spotkania trwają odtąd regularnie: w każdy wtorek od godz. 19.00 (w czasie zimowym), o 20.00 (w czasie letnim). W pierwsze wtorki miesiąca gromadzimy się jako Wspólnota przy stole Eucharystii, w kolejne podejmujemy formację poprzez katechezy, pracę w grupach i osobistą medytację Słowa Bożego. Kluczowym punktem spotkań jest modlitwa uwielbienia Trójcy Przenajświętszej oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ufamy, że w naszej modlitwie towarzyszy nam Niepokalana Matka Słowa Wcielonego, którą o wstawiennictwo i pomoc nieustannie prosimy.

Pan cię zawsze prowadzić będzie,

nasyci duszę twoją na pustkowiach.

Odmłodzi twoje kości,

tak że będziesz jak zroszony ogród

i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. (Iz 58, 11)

Opiekun duchowy wspólnoty: ks. Jan Miazga, xjmiazga@gmail.com

Lider:  Patrycja Konopelska patrycja.konopelska@gmail.com tel.503 341 437