Sanok – Miłości Krzyża

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
Miłości Krzyża
OO. Franciszkanie w Sanoku

 

Wspólnota zawiązała się w październiku 2006. W "powoływaniu" uczestniczyło  kilka osób, które wcześniej często wyjeżdżały do Jarosławia (Reformaci)i nie tylko tam, na czuwania połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Tam też spotykały się z modlitwą uwielbienia. Myślę, że największy wkład w powstanie tej wspólnoty miała osoba Doroty Filip, która mobilizowała innych do starania się w tej sprawie. Patronem wspólnoty jest św. Franciszek.  Spotkania odbywają się w czwartek o godz. 19.00, zawsze po Eucharystii.

 

Opiekun duchowy wspólnoty: o. Adam Mikosiak

Lider: Zofia Kulpińska

Strona internetowa: http://franciszkanie.esanok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=126