Jarosław – Ruah

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
RUAH
Ojcowie  Reformaci w Jarosławiu

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym RUAH powstała w 1999 roku z inicjatywy O. Józefa Witko. Patronem wspólnoty jest Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Obecnie opiekunem wspólnoty jest Ojciec dr Franciszek Szajer. Wspólnota liczy ok. 30 osób w różnym wieku.

We wspólnocie istnieje diakonia muzyczna, modlitwy wstawienniczej i modlitwy przyczynnej.

Osobiste nawrócenie każdego z nas i doświadczenie Prawdziwej Miłości sprawiło, że pragniemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana, pragniemy dzielić się otrzymanymi darami, a nade wszystko pragniemy dzielić się miłością.

Inicjatywy podejmowane przez wspólnotę

• Dbanie o własny rozwój duchowy

• Modlitwa za kapłanów

• Modlitwa za miasto

• Posługa modlitwą wstawienniczą

• Comiesięczne Eucharystie wspólnotowe

• Comiesięczne Adoracje Najświętszego Sakramentu

• Posługa w comiesięcznych czuwaniach nocnych i Mszach Świętych połączonych z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie

• Modlitwy w zgłaszanych intencjach

Spotkania wspólnotowe

Spotkania wspólnotowe odbywają się w środy po Mszy Św. wieczornej o 18:00 w salce przy Klasztorze Ojców Reformatów w Jarosławiu (ul. Jana Pawła II). Na spotkaniach wspólnie modlimy się modlitwą przebaczenia, uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Rozważamy Słowo Boże i wielbimy Pana śpiewem.

Opiekun duchowy wspólnoty: o. Dawid Birunt,

Lider: Kinga Kłoda (e-mail: kinga.kloda88@gmail.com)