Aktualności

Znaczenie Zmartwychwstania dla wierzących

Powstanie Jezusa z martwych bywa używane jako apologetyczny argument za prawdziwością naszej wiary, ale już w przepowiadaniu Słowa rzadko wyjaśnia się znaczenie Zmartwychwstania dla samych wierzących. Próby wniknięcia w istotę tej podstawowej prawdy wiary...

Warsztaty muzyczne

Zapraszamy na weekend majowy do Przeworska. Koszt warsztatów wynosi 40 złotych. Rezerwacji miejsca można dokonywać za pośrednictwem naszej strony www.creator.przemyska.pl

Dni Skupienia Wspólnoty „Któż jak Bóg”

W dniach 15– 16.03.2019r. w parafii Giedlarowa odbyły się Dni Skupienia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Któż jak Bóg”. Miały one charakter otwarty, dlatego oprócz członków wspólnoty skierowane były do wszystkich parafian i innych wiernych...