Aktualności

Franciszek uczy modlitwy: radość

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, / na ustach moich zawsze jego chwała. / Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, / Niech słyszą pokorni i niech się weselą! Ps 34,2–3 Radość z obecności...

Jest tylko jedna rzecz godna pragnienia

XXXIII Niedziela Zwykła, Rok A Mt 25,14-30 1. W dzisiejszej Ewangelii widzimy obraz gospodarza, który rozdaje majątek swoim sługom licząc na to, że go nie zawiodą i nie zmarnują dóbr, jakie otrzymali. Jest to...

Latarka bez baterii

XXXII Niedziela Zwykła, Rok A Mt 25,1-13 1. W dzisiejszej Ewangelii widzimy dwie grupy panien, które symbolizują Kościół, a więc każdego z nas. Na zewnątrz wszystkie panny wyglądają łudząco podobnie. Wszystkie czekają na nadejście...

List Kongregacji Nauki Wiary

O relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła traktuje list Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła katolickiego. Dokument, zatytułowany „Iuvenescit Ecclesia”, przedstawia m.in. kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych w Kościele i...