Aktualności

Jak głosić Ewangelię?

Oto styl Jezusa, a także styl misyjny uczniów Chrystusa: głosić Ewangelię z łagodnością i stanowczością, bez arogancji i narzucania czegokolwiek. Prawdziwej misji nie stanowi nigdy prozelityzm, ale przylgnięcie do Chrystusa. Ale jak? W jaki...

Czekając na przyjście Pana

Jeśli przyjrzymy się wewnętrznej postawie oczekiwania Maryi na przyjście Pana – zobaczymy, że jest ono pełne cierpliwości i łagodności. Takie zwyczajne, ludzkie, pełne prostoty i zaufania Bogu. Nie ma w sobie nic z wyniosłości...

Nowy nr miesięcznika „Egzorcysta”

Dopóki w życiu duchowym chrześcijanina nie nastąpi dogłębna metanoia, a chrześcijanin nie „umrze dla świata” oraz dla złudzenia (którym ludzie żyją, że istnieje raj poza Bogiem), to niemożliwe będzie całkowite uwolnienie się od zależności,...

Międzynarodowa Konferencja o Sektach!!! WKRÓTCE

W dniach 8-11 grudnia (od czwartku do niedzieli) Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli współorganizuje międzynarodową konferencję naukową na temat sekt. Partnerem będzie amerykański podmiot International Cultic Studies Association...

Odwiedziny najmłodszej wspólnoty w Jarosławiu

Ciągle powstają nowe wspólnoty Odnowy w naszej archidiecezji. Jarosławska wspólnota zawiązała się dwa lata temu. Założona przez ks. Tomasza Maziarza. Obecnie liczy około 30 osób. Jej szczególnym charyzmatem jest pomoc w przygotowywaniu gimnazjalistów do...